S z a k á c s i  K ö z s é g   P o l g á r m e s t e r e
3786 Szakácsi, Petőfi S. u. 2.

 

M E G H Í V Ó

 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § - a alapján, Szakácsi
Község Önkormányzat Képviselő – testületének Szervezeti és Működési
 Szabályairól szóló 
8/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 8. § (1)
bekezdése alapján

 

2019. október 28-án 11:00 órára

alakuló ülésre összehívom


Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal
(3786 Szakácsi, Petőfi út 2.)
      

           

N a p i r e n d :

 

1.

Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
  Előadó: Musa Elemér HVB elnöke
   
2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
  Előadó: Musa Elemér HVB elnöke
   
3. Polgármesteri program ismertetése
  Előadó: polgármester
   
4. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
  Előadó: jegyző
   
5. Alpolgármester megválasztásáról
  Előadó: polgármester
   
6. Alpolgármester eskütétele
  Előadó: polgármester
   
7. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
  Előadó: polgármester
   
8. Bizottsági tagok megválasztásáról
  Előadó: polgármester
   
9. Bizottsági tagok eskütétele
  Előadó: polgármester
   
10. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásról
  Előadó: polgármester
   

 

                                             

 

                                                Szakácsi, 2019. október 24.

                                                                                            

                                                                                                                                                    Oláh Lajos      

                                                                                                                                                  polgármester