S z a k á c s i  K ö z s é g   P o l g á r m e s t e r e
3786 Szakácsi, Petőfi S. u. 2.

 

M E G H Í V Ó

 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § - a alapján, Szakácsi
Község Önkormányzat Képviselő – testületének Szervezeti és Működési
 Szabályairól szóló 
8/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 8. § (1)
bekezdése alapján

 

2019. február 19-én 10:00 órára

rendkívüli nyílt ülésre összehívom


Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal
(3786 Szakácsi, Petőfi út 2.)
      

           

N a p i r e n d :

 

1.

A 2019. évi Járási startmunka (mezőgazdaság) mintaprogramhoz való csatlakozás
  Előadó: polgármester
   
2. A 2019. évi Járási startmunka (helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás) mintaprogramhoz való csatlakozás
  Előadó: polgármester
   
3. A 2019. évi Járási startmunka („hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása”) mintaprogramhoz való csatlakozás
  Előadó: polgármester
   
4. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
  Előadó: polgármester
   
5. A Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
  Előadó: polgármester
   
6. Szakácsi Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
  Előadó: polgármester
   
7. Szakácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
  Előadó: polgármester
   
8. Szakácsi Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
  Előadó: polgármester
   
9. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2018. évi polgármesteri döntésekről
  Előadó: polgármester
   
10. Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: polgármester
   
11. Költségfedezet biztosítása
  Előadó: polgármester
   
12. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
  Előadó: polgármester
   

 

                                             

 

                                                Szakácsi, 2019. február 12.

                                                                                            

                                                                                                                                                    Oláh Lajos      

                                                                                                                                                  polgármester