S z a k á c s i  K ö z s é g   P o l g á r m e s t e r e
3786 Szakácsi, Petőfi S. u. 2.

 

M E G H Í V Ó

 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § - a alapján, Szakácsi
Község Önkormányzat Képviselő – testületének Szervezeti és Működési
 Szabályairól szóló 
8/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 8. § (1)
bekezdése alapján

 

2018. január 15-én 1400  órára

rendkívüli nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, Díszterem

                               (3780 Edelény, István király útja 52.)          

           

N a p i r e n d :

 

1.

Szakácsi Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
  Előadó: polgármester
   
2. Szakácsi Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
  Előadó: polgármester
   
3. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
  Előadó: polgármester
   
4. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi munkájáról
  Előadó: polgármester
   
5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2017. évi bizottsági és polgármesteri döntésekről
  Előadó: polgármester
   
6. Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: polgármester
   
7. Polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról
  Előadó: polgármester
   
8. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás jóváhagyásáról
  Előadó: polgármester
   
9. Iskolai körzethatárok véleményezéséről
  Előadó: polgármester
   
10. Szakácsi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  Előadó: polgármester
   

 

                                             

 

                                                Szakácsi, 2018. február 13.

                                                                                            

                                                                                                                                                    Oláh Lajos      

                                                                                                                                                  polgármester