S z a k á c s i  K ö z s é g   P o l g á r m e s t e r e
3786 Szakácsi, Petőfi S. u. 2.

 

M E G H Í V Ó

 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § - a alapján, Szakácsi
Község Önkormányzat Képviselő – testületének Szervezeti és Működési
 Szabályairól szóló 
8/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 8. § (1)
bekezdése alapján

 

2018. január 25-én 1400  órára

rendkívüli nyílt ülésre összehívom

 

 

 

Az ülés helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, Díszterem

                               (3780 Edelény, István király útja 52.)          

           

N a p i r e n d :

 

1.     A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása

Előadó: polgármester

 

 

 

Szakácsi, 2018. január 24.

 

                                                                                           

                                                                                    Oláh Lajos      

                                                                                  polgármester