'

 

SZAKÁCSI KÖZSÉG   POL.GÁRMESTERE

37$6.Szakácsi, Petőfi S, u. 2.

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § - a alapján, Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő - testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 8/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése alapján

 

2017. december 15-én 1000 órára rendkívüli nyílt ülésre összehívom

 

 

 

Az ülés helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, Díszterem

(3780 Edelény, István király útja 52.)

 

Napirend:

 

1.     A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 16/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

 

 

2.     A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről szóló 10/2017. (VII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

 

 

3.     Szakácsi Község Településképi Arculati Kézikönyvének az elfogadásáról

Előadó: polgármester

 

 

4.     Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018-2021. évekre vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervének jóváhagyásáról

Előadó: polgármester


 

5.     Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról

Előadó: polgármester

 

6.     Kisköre Város Önkormányzatának kiválása az Észak-Magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásból és a Társulási Megállapodás módosítása

Előadó: polgármester

 

7.     BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Nonprofit Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés elfogadása

Előadó: polgármester

 

8.     Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

 

9.     Szakácsi Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2016. évi beszámoló elfogadásáról

Előadó: polgármester

 

 

 

Szövegdoboz:

 

                      Szakácsi, 2017. december 13.