S z a k á c s i  K ö z s é g   P o l g á r m e s t e r e

3786 Szakácsi, Petőfi S. u. 2.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § - a alapján, Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő – testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló  8/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése alapján

 

2017. november 30 - án 1300  órára

rendkívüli nyílt ülésre összehívom

 

 

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal

                         (3786 Szakácsi, Petőfi út 2.)           

             

 

 

N a p i r e n d :

 

1.     A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről

Előadó: polgármester

 

2.     A településfejlesztési és településrendezési eszközök, valamint a településkép védelmével kapcsolatos dokumentumok készítése során alkalmazandó partnerségi  egyeztetés szabályairól

             Előadó: polgármester

 

3.     Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról

             Előadó: polgármester

 

Szakácsi, 2017. október 23.

 

                                                                                           

                                                                                  Oláh Lajos      

                                                                                  polgármester